Hơn 10.000 hội viên Hội Nông dân huyện đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi

          Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu bền vững là một trong ba phong trào trọng tâm do Hội Nông dân Việt Nam phát động, được Hội Nông dân huyện Ân Thi tích cực hưởng ứng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các tiêu chí để hội viên đăng ký tham gia. Qua bình xét, toàn huyện có hơn 10.000 hộ nông dân đạt danh hiệu  “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”, trong đó cấp trung ương có 31 hộ; cấp tỉnh 120 hộ; cấp huyện 645 hộ, còn lại là cấp cơ sở.

          Bên cạnh đó, Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở đã tranh thủ mọi nguồn vốn hỗ trợ hội viên, trong đó: đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện và Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh giải ngân cho hơn 3.100 hội viên vay với tổng số tiền gần 180 tỷ đồng, phối hợp với các ngành liên quan mở được 71 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 5.000 lượt nông dân; cung ứng trên 280 tấn phân bón... đã hỗ trợ hội viên về vốn, vật tư và kỹ thuật áp dụng vào sản xuất để tăng hiệu quả kinh tế./.

Vũ Hoa - Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện