Huyện Ân Thi triển khai công tác giải phóng mặt bằng Dự án khu công nghiệp số 5

        Ngày 02/3/2022, huyện Ân Thi đã tổ chức hội nghị triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án khu công nghiệp số 5. Đồng chí Nguyễn Hùng Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị, cùng dự có các đồng chí: Bùi Ngọc Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; Phạm Văn Huế - Phó Chủ tịch UBND huyện.

        Dự án khu công nghiệp số 5 được thực hiện theo Công văn  số 1869/TTg-CN ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung Khu công nghiệp số 5 và khu công nghiệp Thổ Hoàng vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam; Quyết định số 1411/QĐ-TTg ngày 18/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp số 5 tỉnh Hưng Yên; các Quyết định của UBND tỉnh Hưng Yên: Số 2528/QĐ-UBND ngày 8/11/2021 về việc chấp thuận bổ sung danh mục dự án thực hiện năm 2021 trên địa bàn các huyện: Ân Thi, Kim Động, Khoái Châu; số 3136/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp số 5; số 348/QĐ-UBND ngày 27/1/2022 về việc thành lập khu công nghiệp số 5. Theo đó, Khu công nghiệp số 5 có tổng diện tích 192,64 ha, thuộc địa bàn các xã: Xuân Trúc, Quảng Lãng huyện Ân Thi và xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động, nhà đầu tư là Công ty Cổ phần khu công nghiệp Yên Mỹ, tổng vốn đầu tư của dự án là 2.385 tỷ đồng, thời gian hoạt động của dự án 50 năm.

        Diện tích thu hồi đất để thực hiện dự án tại các xã Xuân Trúc và Quảng Lãng khoảng 202,88 ha. Để đảm bảo tiến độ GPMB, huyện đã giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện thực hiện các bước, trong đó đã phối hợp với chủ đầu tư và UBND 02 xã cắm mốc giới GPMB, kiểm kê, kiểm đếm cây cối, hoa màu, mồ mả trong khu vực dự án (đã cơ bản di chuyển xong 244 ngôi mộ ra khỏi mặt bằng dự án), tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng trích lục khu đất, các thửa đất, lập danh sách các hộ để thực hiện các bước tiếp theo.

        Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hùng Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện phối hợp chặt chẽ với các phòng, ngành chuyên môn của huyện, 02 xã liên quan và nhà đầu tư đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm  quan trọng của dự án đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và huyện; các chủ trương, chính sách trong thu hồi đất, GPMB để người dân hiểu và đồng thuận thực hiện. Bên cạnh đó, rà soát, thu thập, tổng hợp đầy đủ các văn bản giấy tờ về quyền sử dụng đất, xác định số lượng, hộ gia đình, cá nhân có đất trong phạm vi dự án thu hồi, tiến hành kiểm đếm, xét duyệt nguồn gốc đất, hoàn thiện hồ sơ, lập phương án bồi thường, niêm yết công khai dự thảo các phương án bồi thường để việc GPMB đảm bảo tiến độ, đúng quy định của pháp luật./.

Lê Thị Hạnh - Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện