Các di tích được xếp hạng cấp quốc gia, cấp tỉnh trên địa bàn huyện Ân Thi

I. DANH SÁCH CÁC DI TÍCH ĐƯỢC XẾP HẠNG CẤP QUỐC GIA

STT

TÊN DI TÍCH

ĐỊA ĐIỂM

1

Đền Phù Ủng

Thôn  Phù Ủng, xã Phù Ủng

2

Đền Nhân Vũ

Thôn Nhân Vũ, xã Nguyễn Trãi

3

Đền, chùa Xá

Thôn Cẩm La, xã Cẩm Ninh

4

Đền Trà Phư­ơng

Thôn 4 Trà Phương, xã Hồng Vân

5

Đình Đanh

Đình Đan Tràng, xã Hồng Vân

6

Đền Mão Cầu

Thôn Mão Cầu, xã Hồ Tùng Mậu

7

Đền Mão Đông

Thôn Mão Đông, xã Hồ Tùng Mậu

8

Đền Gạo Bắc

Thôn Gạo Bắc, xã Hồ Tùng Mậu

9

Nhà thờ họ Đỗ

Thôn Đỗ Thượng, xã Quang Vinh

10

Đình Cù Tu

Thôn Cù Tu, xã Xuân Trúc

11

Đình Đào Quạt

Thôn Đào Quạt, xã Bãi Sậy

12

Đình Tiên Kiều

Thôn Tiên Kiều, xã Bãi Sậy

13

Đình Đanh Xá

Thôn Đanh Xá, xã Hoàng Hoa Thám

14

Đình Thượng

Thôn Đào Xá, xã Đào Dương

 

Đình Tượng Cước

Thôn Tượng Cước, xã Xuân Trúc

II. DANH SÁCH CÁC DI TÍCH ĐƯỢC XẾP HẠNG CẤP TỈNH

 

STT

TÊN DI TÍCH

ĐỊA ĐIỂM

1

Đền thờ Danh nhân Nguyễn Trung Ngạn

Thôn Hoàng Cả, thị trấn Ân Thi

2

Đình, đền, chùa Đỗ Thượng

Thôn Đỗ Thượng, xã Quang Vinh

3

Đền Bình Lăng

Thôn Bình Lăng, xã Tiền Phong

4

Đình Minh Lý

Thôn Minh Lý, xã Hoàng Hoa Thám

5

Đình Phần Dương

Thôn Phần Dương, xã Đào Dương

6

Chùa Nam Trì

Thôn Nam Trì, xã Đặng Lễ

7

Đình, chùa Đặng Đinh

Thôn Đặng Đinh, xã Đặng Lễ

8

Đình Bích Tràng

Thôn Bích Tràng, xã Tiền Phong

9

Đình Lưu Xá

Thôn Lưu Xá, xã Quảng Lãng

10

Nhà thờ họ Bùi

Thôn Đào Xá, xã Đào Dương

11

Đình Văn Nhuệ

Thôn Văn Nhuệ, Xã Văn Nhuệ

12

Đình, chùa, nghè An Đạm

Thôn An Đạm,  xã Hoàng Hoa Thám

13

Chùa Bình Lăng

Thôn Bình Lăng, Xã Tiền Phong

14

Chùa Cỏ

Thôn Bích Tràng, xã Tiền Phong

15

Chùa, nghè Cù Tu

Thôn Cù Tu, Xã Xuân Trúc

16

Đình, chùa Lưu Xá

Thôn Lưu Xá, xã Hồ Tùng Mậu

17

Đình Cả

Thôn La Mát, Xã Phù ủng

18

Nhà thờ họ Nguyễn

Thôn Bình Lăng, Xã Tiền Phong

19

Đình Bình xá

Thôn Bình Xá, xã  Tiền Phong

20

Đình Tam Đô

Thôn Tam Đô, xã Hoàng Hoa Thám

21

Đình Đỗ Xuyên

Thôn Đỗ Xuyên, xã Hoàng Hoa Thám

22

Đình, chùa Nhuệ Giang

Thôn Nhuệ Giang, xã Văn Nhuệ

23

Đình, chùa Gia Cốc

Thôn Gia Cốc, xã Quang Vinh

24

Đình, chùa Phú Cốc

Thôn Phú Cốc, xã Quang Vinh

25

Đình, chùa Phúc Tá

Thôn Phúc Tá, xã Tân Phúc

26

Đình, chùa An Khải

Thôn An Khải, xã Bắc Sơn

27

Đình Bình Cầu

Thôn Bình Cầu, xã Quảng Lãng

28

Đình Mễ Xá

Thôn Mễ Xá, xã Nguyễn Trãi

29

Cây đa Ninh Thôn

Thôn Ninh Thôn, xã Cẩm Ninh

30

Đình, chùa Tòng Củ

Thôn Tòng Củ, xã Vân Du

31

Đình Trạo Thôn

Thôn Trạo Thôn, xã Đa Lộc

32

Đình, chùa Mão Xuyên

Thôn Mão Xuyên, xã Nguyễn Trãi

33

Chùa Nhân Lý

Thôn  Nhân Lý, xã Nguyễn Trãi

34

Đình Nhân Vũ

Thôn Nhân Vũ, xã Nguyễn Trãi

35

Đình, chùa Tây Thi

Thôn Ân Thi 3, xã Hồng Quang

36

Đình, chùa Vũ Dương

Thôn Vũ Dương, xã Hồng Quang

37

Đình, chùa Huệ Lai

Thôn Huệ Lai, xã Phù Ủng

38

Đình, chùa Gạo Bắc

Thôn Gạo Bắc, Hồ Tùng Mậu

39

Đình, chùa Thổ Hoàng Cả

Thôn Thổ Hoàng, thị trấn Ân Thi

40

Đình Trắc Điền

Thôn Trắc Điền, xã Đa Lộc

Văn phòng HĐND-UBND huyện