http://hungyen.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx

“Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới ở Ân Thi (17/01/2020)

Những năm qua, nhờ chú trọng công tác “Dân vận khéo” mà chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện được các tầng lớp nhân dân trong huyện đồng tình hưởng ứng, tự nguyện đóng góp công sức, tiền...

°
3782 người đang online