Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 16 khóa 26

Đăng ngày 15 - 06 - 2023
100%

Hôm qua 15/6/2023, Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 26 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 16 nhằm sơ kết những kết quả đạt được giữa nhiệm kì thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 26 nhiệm kì 2020-2025.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Mai Xuân Giới, TUV, Bí thư Huyện ủy; Lưu Trọng Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Dương Tuấn Kiệt, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện ủy, Thủ trưởng các phòng ngành, đoàn thể huyện; Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc; Bí thư, phó Bí thư; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cùng dự.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo sơ kết giữa nhiệm kì thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 26. Theo đó, những năm đầu thực hiện NQ Đại hội Đảng các cấp trong điều kiện hết sức khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, đời sống của một bộ phận Nhân dân hết sức khó khăn; song với sự quyết tâm cao, đoàn kết, sáng tạo; BTV Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện đã nỗ lực cụ thể hóa chỉ đạo định hướng của cấp trên, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong hành động nên nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã cơ bản hành thành và vượt mức đề ra; tổng giá trị sản phẩm bình quân đầu người năm 2022 đạt 71 triệu đồng, thu ngân sách từ năm 2021 đến tháng 4/2023 đạt hơn 1.077 tỷ đồng, đạt 97,9% chỉ tiêu của Nghị quyết, toàn huyện có 7 xã đạt NTM nâng cao đạt 35%, giá trị thu trên 1 ha canh tác đất NN và nuôi trồng thủy sản đạt 275 triệu đồng, tỷ lệ trường đạt chuẩn QG dạt 87%, tỷ lệ hộ nghèo là 1,65%, hộ cận nghèo là 4,2%, tạo việc làm mới cho 13.200 lao động.

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 16 khóa 26 huyện Ân Thi

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, quan tâm; công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được tăng cường; đã triển khai quán triệt đầy đủ các văn bản Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định… của cấp trên, công tác đào tạo, bồi dưỡng lí luận cho cán bộ, đảng viên thực hiện theo quy định; các chi, đảng bộ đã tổ chức 129 hội nghị quán triệt, tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh cho trên 17.000 lượt cán bộ, đảng viên. Công tác tổ chức xây dựng Đảng: Đã chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ; đã kết nạp được 344 đảng viên mới. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc; đã thi hành kỷ luật 9 tổ chức và 50 đảng viên. Công tác dân vận, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể, các tổ chức chính trị: Đã từng bước đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nhân đạo từ thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với chất lượng tốt.

Báo cáo đã đành giá toàn diện những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại hạn chế, nguyên nhân khách quan, chủ quan đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thông qua Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kì về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của BCH, BTV Huyện ủy khóa 26, nhiệm kì 2020-2025; nghe một số ngành, địa phương tham luận và một số nội dung khác; đồng thời thực hiện quy trình về công tác cán bộ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Mai Xuân Giới, TUV, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Những kết quả đạt được từ đầu nhiệm kì đến nay là tích cực và quan trọng; trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do các yếu tố khách quan trong và ngoài nước, nhưng KT-XH huyện ta vẫn phát triển, an ninh chính trị, trật tự AT-XH đảm bảo; đời sống Nhân dân ổn định và từng bước được cải thiện; tuy nhiên để thực hiện thắng lợi chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các phòng, ban ngành đoàn thể huyện, các chi, đảng bộ, các xã, thị trấn cần chủ động đánh giá, rà soát các chỉ tiêu đã đạt và chưa đạt; khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế; tập trung cao thực hiện các chỉ tiêu chưa đạt, trong đó tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị, Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tập trung thực hiện các Đề án, Chương trình hành động; chăm lo xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm biên chế, thực hiện điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ theo quy định; chăm lo công tác phát triển đảng viên mới; duy trì và đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm, tăng cường công tác vận động quần chúng, đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo”, huy động sự tham gia của các tầng lớp Nhân dân vào các phong trào thi đua của địa phương.

Đẩy mạnh ứng dụng KHKT vào sản xuất, nhân rộng các mô hình sản xuất theo chuỗi, gắn sản xuất với tiêu thụ; tiếp tục đẩy mạnh  phong trào xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; tăng cường công tác quản lý đất đai, đẩy nhanh việc cấp giất chứng nhận QSD đất cho Nhân dân, tiếp tục thực hiện KH 93A của UBND tỉnh, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, xử lý dứt điểm nợ đọng cơ bản; thực hiện tốt công tác xử lý rác thải tại hộ gia đình; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong việc giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền TSVM. Nhiệm vụ còn lại của nhiệm kì 2020-2025 rất nặng nề đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của các đồng chí trong BCH, BTV Huyện ủy, các Chi, Đảng bộ; các cấp các ngành và lãnh đạo các xã, thị trấn tập trung khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra./.

Tin mới nhất

Huyện Ân Thi: Khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho Thường trực, Trưởng, Phó Ban HĐND xã, thị trấn...(23/11/2023 2:57 CH)

Thường trực HĐND huyện giám sát chuyên đề tại thị trấn Ân Thi(23/11/2023 2:28 CH)

Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh: Bế giảng lớp Bồi dưỡng chương trình ngạch Chuyên viên và tương...(15/11/2023 3:04 CH)

Ban Thường vụ Huyện đoàn Ân Thi: Công bố Quyết định thành lập Chi đoàn Công ty TNHH may Hoàn Hiền(13/11/2023 8:53 SA)

Đồng chí Dương Tuấn Kiệt, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao tặng Huy hiệu Đảng đợt...(13/11/2023 7:44 SA)

Đại tá Tô Thành Quyết, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh dự sinh hoạt Chi bộ phố...(08/11/2023 1:26 CH)

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trao Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2023(08/11/2023 1:08 CH)

Đồng chí Dương Tuấn Kiệt, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện dự sinh hoạt chi bộ thôn Đan...(08/11/2023 1:37 CH)

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện: Dự sinh hoạt chi hộ thôn Bình Cầu,...(07/11/2023 10:22 SA)

Đồng chí Bí thư Huyện ủy trao Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2023(07/11/2023 10:06 SA)