Huyện Ân Thi - Tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em

Đăng ngày 15 - 02 - 2023
100%

Ngày 15/02/2023, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 74/UBND-LĐTB&XH về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em gửi các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện nội dung cụ thể như sau:

Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về trẻ em trong việc bảo đảm môi trường an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em; chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1118/UBND-KGVX ngày 05/5/2022 về việc thực hiện công điện số 398/CĐ-TTg ngày 05/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ; và các văn bản chỉ đạo của UBND thị xã.Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân về phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em đến từng trường học, lớp học, thôn, xóm, tổ dân phố, khu dân cư; giáo dục, vận động gia đình thường xuyên quan tâm, theo dõi, trông giữ, giám sát, nhắc nhở trẻ em về nguy cơ bị tai nạn, thương tích nhất là trong những ngày trẻ em nghỉ học, không đến trường.

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

Tiếp tục rà soát, phát hiện kịp thời các khu vực nguy hiểm có nguy cơ gây tai nạn, thương tích, đặc biệt là nguy cơ gây đuối nước để có các biện pháp chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho trẻ em, như làm (rào chắn, đặt biển cảnh báo, phân công lực lượng cảnh giới). Tiếp tục hướng dẫn triển khai, kiểm tra việc thực hiện xây dựng Ngôi nhà an toàn, Trường học an toàn và Cộng đồng an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em; tiêu chuẩn, tiêu chí an toàn cho trẻ em, nhất là ở các công trình xây dựng, công trình công cộng, phương tiện giao thông, các địa điểm và thiết bị vui chơi dành cho trẻ em. Làm rõ, truy cứu trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với các vụ việc tai nạn, thương tích, đặc biệt các trường hợp có trẻ em bị tử vong.

Có các biện pháp xử lý, cứu hộ, cứu nạn kịp thời khi có vụ việc tai nạn, thương tích trẻ em xảy ra. Đồng thời, quan tâm hỗ trợ, động viên các gia đình có trẻ em bị tai nạn, thương tích; rà soát, làm rõ nguyên nhân, rút ra bài học để tạo lập môi trường an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích và sẵn sàng ứng phó tai nạn, thương tích cho mọi người đặc biệt cho trẻ em.

Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường phối hợp liên ngành trong việc chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em tại các cấp, các ngành; huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể và của người dân trong việc phát hiện, giám sát, cảnh giới các khu vực, phương tiện, thiết bị có nguy cơ gây tai nạn, thương tích và đuối nước trẻ em. Báo cáo kịp thời nguyên nhân, các biện pháp khắc phục, phòng ngừa khi xảy ra các vụ việc trẻ em bị tai nạn, thương tích và trẻ em bị tử vong do tai nạn, thương tích về Phòng Lao động thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo UBND huyện theo quy định.

Tải văn bản tại đây: https://anthi.hungyen.gov.vn/portal/VanBan/2023-02/f6ff628cd887d5cdCv%20t%C4%83ng%20c%C6%B0%E1%BB%9Dng%20ph%C3%B2ng%20ch%E1%BB%91ng%20%C4%91u%E1%BB%91i%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20tai%20n%E1%BA%A1n%20th%C6%B0%C6%A1ng%20t%C3%ADch%20tr%E1%BA%BB%20em%202023.pdf

Tin mới nhất

Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023(02/10/2023 4:20 CH)

Xã Nguyễn Trãi, Hạ Lễ: Tuyên truyền, triển khai thực hiện Dự án đường Tân Phúc - Võng Phan (19/09/2023 2:06 CH)

Huyện Ân Thi: Tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003- 2023;...(06/09/2023 4:14 CH)

Người dân thôn Vệ Dương, xã Tân Phúc tích cực hiến đất làm đường giao thông(18/08/2023 12:55 CH)

Xã Tiền Phong: Nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở(16/08/2023 4:17 CH)

Xã Đa Lộc: Vận động Nhân dân bàn giao đất, GPMB Dự án đầu tư xây dựng Công trình đường vành đai V(16/08/2023 4:12 CH)

Bài phát biểu của Học sinh(16/08/2023 7:30 SA)

Tuyên dương, khen thưởng các cháu là con của đoàn viên công đoàn đạt thành tích cao trong học tập...(15/08/2023 10:28 SA)

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN ÂN THI NHẮN TIN “CHUNG TAY XOA DỊU NỖI ĐAU DA CAM”(14/08/2023 10:13 SA)

Em Lê Minh Hiếu - Thủ khoa khối C toàn tỉnh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (14/08/2023 6:37 SA)