Huyện Ân Thi: Tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Ân Thi năm 2019

Đăng ngày 12 - 06 - 2019
100%

 

Uỷ ban nhân dân huyện Ân Thi thông báo việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện năm 2019 như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng 78 người, cụ thể:

1. Các trường Mầm non: 48 giáo viên

2. Các trường Tiểu học: 22 giáo viên, trong đó: 13 giáo viên Văn hóa, 04 giáo viên Tiếng Anh, 04 giáo viên Tin học, 01 giáo viên Thể dục.

3. Các trường Trung học cơ sở: 08 giáo viên, trong đó: 01 giáo viên Tin học, 03 giáo viên Toán, 01 giáo viên Sinh học, 02 giáo viên Địa lý, 01 giáo viên Lịch sử.

II. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Tiêu chuẩn và điều kiện chung

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

- Có phiếu đăng ký dự tuyển dụng (Theo mẫu).

- Có đủ văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

- Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên.

- Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và không trái với quy định của pháp luật.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện từng vị trí việc làm

2.1. Giáo viên mầm non

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Trung cấp sư phạm trở lên chuyên ngành giáo dục Mầm non.

2.2. Giáo viên tiểu học

Trình độ chuyên môn yêu cầu:

 - Giáo viên Văn hóa: Tốt nghiệp Trung cấp sư phạm trở lên chuyên ngành giáo dục Tiểu học.

- Giáo viên tiếng Anh: Tốt nghiệp Trung cấp sư phạm trở lên đúng chuyên ngành, hoặc tốt nghiệp Cao đẳng Ngoại ngữ trở lên có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

- Giáo viên Tin học: Tốt nghiệp Trung cấp sư phạm trở lên đúng chuyên ngành, hoặc tốt nghiệp Trung cấp Tin học trở lên có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

- Giáo viên Thể dục: Tốt nghiệp Trung cấp sư phạm trở lên đúng chuyên ngành; hoặc tốt nghiệp Cao đẳng Thể dục Thể thao trở lên có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

2.3. Giáo viên Trung học cơ sở

Trình độ chuyên môn yêu cầu:

- Giáo viên Tin học: Tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm trở lên đúng chuyên ngành, hoặc tốt nghiệp Cao đẳng Tin học trở lên có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

- Giáo viên Toán: Tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm trở lên đúng chuyên ngành.

- Giáo viên Sinh học: Tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm trở lên đúng chuyên ngành.

- Giáo viên Địa lý: Tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm trở lên đúng chuyên ngành.

- Giáo viên Sử: Tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm trở lên đúng chuyên ngành.

3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Thời gian

Vào giờ hành chính từ ngày 12/6/2019 đến ngày 11/7/2019.

Nếu quá thời gian nêu trên, UBND huyện không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển dụng.

2. Địa điểm

Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính (Bộ phận “Một cửa”) của UBND huyện Ân Thi.

3. Nội dung

Phiếu đăng ký dự tuyển (Theo mẫu quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ). Khi nộp phiếu đăng ký dự tuyển thí sinh nộp kèm theo một số văn bản sau:

- Bằng tốt nghiệp, bảng điểm, chứng chỉ đào tạo theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển (Bản phô tô công chứng).

- Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp (Lý lịch có dán ảnh và đóng dấu giáp lai).

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khoẻ chứng nhận theo quy định (Loại 4 mặt có dán ảnh).

- Giấy chứng nhận thuộc diện ưu tiên (Nếu có) có chứng thực của cơ quan, tổ chức cấp có thẩm quyền.

- 05 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận, số điện thoại của người dự tuyển.

4. Thời gian và địa điểm thực hiện tuyển dụng

- Thời gian tuyển dụng: Dự kiến thực hiện trong tháng 7 và tháng 8 năm 2019.

- Địa điểm dự kiến tuyển dụng: Trụ sở UBND huyện Ân Thi.

* Phiếu đăng ký dự tuyển dụng do phòng Nội vụ huyện phát hành trong giờ làm việc hành chính từ ngày 12/6/2019 đến ngày 11/7/2019.

Lưu ý:

- Trường hợp có văn bằng do cơ quan đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt. Khi trúng tuyển phải xuất trình bản chính để Hội đồng tuyển dụng kiểm tra.

- Các thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung ghi trong Phiếu dự tuyển của mình; trường hợp khai man  những nội dung trong phiếu đăng ký dự tuyển, giả mạo văn bằng, chứng chỉ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và bị huỷ bỏ kết quả tuyển dụng.

- Đối với thí sinh có nhiều bằng cấp chỉ được lựa chọn và nộp 01 văn bằng đúng chuyên ngành cùng bảng điểm của văn bằng đó để tham gia xét tuyển vào 01 vị trí việc làm phù hợp;

- Mỗi người dự tuyển chỉ được đăng ký một nguyện vọng dự tuyển vào một vị trí việc làm trong cùng một kỳ tuyển dụng, nếu người dự tuyển vi phạm sẽ không được dự tuyển hoặc hủy kết quả dự tuyển.

- Phiếu đăng ký dự tuyển dụng và một số văn bản đã nộp không được trả lại.

IV. HÌNH THỨC, NỘI DUNG VÀ LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng

Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển gồm:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người đăng ký dự tuyển dụng tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2: Phỏng vấn trực tiếp để kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

2. Nội dung phỏng vấn

Nội dung phỏng vấn gồm 2 phần:

- Phần I: Kiến thức chung về viên chức, vị trí việc làm đăng ký dự tuyển dụng.

- Phần II: Kiến thức nghiệp vụ, chuyên ngành, chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của vị trí việc làm đăng ký dự tuyển dụng.

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

- Thời gian chuẩn bị và trả lời câu hỏi phỏng vấn của mỗi thí sinh không quá 30 phút.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

3. Lệ phí xét tuyển

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ về UBND huyện (Qua phòng Nội vụ huyện) theo số điện thoại: 02213.831.222 để được hướng dẫn, giải đáp./.

Xem Văn bản gốc tại đây

Tin mới nhất

HĐND huyện Ân Thi khóa XIX tiến hành kỳ họp thứ 9(07/07/2020 3:07 CH)

BCH Đảng bộ huyện khóa XXV tổ chức hội nghị lần thứ 29(01/07/2020 4:26 CH)

Huyện Ân Thi: Hội nghị điển hình trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025(26/06/2020 10:44 SA)

Đại hội đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ huyện lần thứ V(24/06/2020 4:09 CH)

Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện ta(24/06/2020 3:39 CH)

Huyện Ân Thi 100% Đảng bộ cơ sở hoàn thành tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2020-2025(16/06/2020 3:05 CH)

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng làm việc tại huyện Ân Thi(12/06/2020 4:46 CH)

Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp Ban Dân vận Huyện ủy Tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường(10/06/2020 3:37 CH)

Đại hội Đảng bộ xã Tân Phúc khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025(10/06/2020 3:28 CH)

Đảng bộ xã Hồ Tùng Mậu tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025(09/06/2020 3:37 CH)

Đảng bộ xã Văn Nhuệ tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025(08/06/2020 3:35 CH)

Đảng bộ thị trấn Ân Thi tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2020-2025 (08/06/2020 4:23 CH)

Đại hội Đảng bộ cơ quan Đảng, Đoàn thể nhiệm kỳ 2020-2025(06/06/2020 3:53 CH)

Đảng bộ Công an huyện Tổ chức Đại hội lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025(04/06/2020 5:00 CH)

Thư kêu gọi thu hút đầu tư Cụm công nghiệp Đa Lộc - xã Đa Lộc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên(03/06/2020 10:59 SA)