Ngân hàng Chính sách xã hội huyện: Tổng dư nợ đạt hơn 306 tỷ đồng

Đăng ngày 02 - 08 - 2018
100%

Tính đến hết tháng sáu năm nay, tổng dư nợ của Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ân Thi đạt trên 306 tỷ đồng với hơn 12.000 hộ được vay vốn, tăng dư nợ hơn 20 tỷ và hơn 2.000 hộ vay mới so với  năm 2017, tập trung vào 10 các chương trình gồm: Cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hỗ trợ tạo việc làm; cho vay xuất khẩu lao động có thời hạn, học sinh sinh viên, nước sạch vệ sinh môi trường, hộ nghèo về nhà ở; nhà ở xã hội; doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Để nâng cao chất lượng tín dụng, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã chủ động thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, tập trung thu hồi nợ đến hạn để cho vay quay vòng, đáp ứng đủ và kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn, không để phát sinh nợ xấu; việc củng cố kiện toàn tổ tiết kiệm và vay vốn được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch; công tác kiểm tra, kiểm soát, đối chiếu, phân tích, đánh giá thực trạng nợ vay được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định.

Từ các nguồn vốn vay của Ngân hàng đã giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo có vốn để phát triển sản xuất, nhiều học sinh sinh viên có điều kiện học tập; tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch ngày càng tăng, nhiều gia đình khó khăn có nhà ở, lao động nông thôn có việc làm… Qua đó góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trên địa bàn huyện./.

Ý kiến bạn đọc
  Đọc thêm...

  Tin mới nhất

  Báo cáo công tác tháng 7(22/07/2019 8:29 SA)

  Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và những nhiệm...(03/07/2019 8:34 SA)

  Ngân hàng Chính sách xã hội huyện: Dư nợ cho vay đạt 333 tỷ đồng(02/07/2019 8:28 SA)

  Báo cáo công tác tháng 4(26/04/2019 8:27 SA)

  Khai trương Trung tâm thương mại huyện Ân Thi(10/04/2019 5:07 CH)

  Cơ quan phát triển Pháp hỗ trợ phát triển hệ thống thủy lợi ở Ân Thi(05/04/2019 1:28 CH)

  Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ân Thi: Thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi(01/04/2019 9:32 SA)

  Báo cáo công tác tháng 2(26/02/2019 8:24 SA)

  Báo cáo công tác tháng 1(28/01/2019 8:23 SA)

  Xã Đặng Lễ: Đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới(23/12/2018 1:11 CH)

  Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 11(29/11/2018 3:43 CH)

  Ân Thi: Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện(19/10/2018 7:58 SA)

  Huyện Ân Thi: Gặp mặt doanh nghiệp và kỉ niệm ngày doanh nhân Việt Nam(12/10/2018 7:39 SA)

  Huyện Ân Thi: Tiêu thụ trên 2,2 tấn Nhãn tại tuần lễ Nhãn lồng tại Hà Nội(04/09/2018 4:03 CH)

  UBND huyện: Tham gia ý kiến vào Dự án cải tạo, nâng cấp đường 376 qua thị trấn Ân Thi(27/08/2018 4:56 CH)