Quyết định Thủ tướng ban hành danh mục dịch vụ công trức tuyến mức độ 3, 4

Đăng ngày 11 - 06 - 2018
100%

Ý kiến bạn đọc
  Đọc thêm...

  Tin mới nhất

  Quyết định công bố kết quả hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND huyện Ân Thi ban...(10/05/2019 7:41 SA)

  Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017(02/08/2018 8:24 SA)

  Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội...(08/03/2018 9:27 SA)

  Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây...(23/02/2018 9:25 SA)

  Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn huyện Ân Thi(01/02/2018 9:24 SA)

  Quyết định công bố công khai quyết toán nhà nước năm 2016(01/01/2018 1:40 CH)

  Hưng Yên: Triển khai nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018(22/12/2017 10:18 SA)

  khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2017(21/12/2017 11:55 SA)

  (20/12/2017 11:48 SA)

  Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động(04/12/2017 11:50 SA)

  Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017(07/11/2017 1:05 CH)

  HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM CÁC TIÊU CHÍ, TIÊU CHÍ THÀNH PHẦN CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA UBND CÁC...(11/10/2017 7:26 SA)

  Công bố công khai quyết toán năm 2016 (10/08/2017 2:35 CH)

  Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn huyện Ân Thi(01/04/2017 1:03 CH)