Rà soát, báo cáo số liệu thống kê định kỳ hàng năm đối với hệ thống giao thông nông thôn địa phương

Đăng ngày 09 - 01 - 2018
100%

Căn cứ Công văn số 04/SGTVT-KCHT ngày 02/01/2018 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hưng Yên về việc rà soát, báo cáo số liệu thống kê định kỳ hàng năm đối với hệ thống quốc lộ và đường giao thông địa phương.

Để có số liệu tổng hợp, báo cáo Sở Giao thông Vận tải tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn rà soát, thống kê hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn của các xã, thị trấn quản lý theo các biểu mẫu số 01, 02 đính kèm công văn.

 Báo cáo bằng văn bản gửi về Ủy ban nhân dân huyện trước ngày 15/01/2018 (qua phòng Kinh tế và Hạ tầng) để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện nội dung Công văn./.

Ý kiến bạn đọc
  Đọc thêm...

  Tin mới nhất

  Xử lý dứt điểm trường hợp xây dựng công trình trái phép trên đất thủy lợi trên địa bàn xã Bãi Sậy(02/03/2018 9:45 SA)

  Đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (VRAMP)...(01/03/2018 9:43 SA)

  Đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (VRAMP)...(06/02/2018 9:44 SA)

  Thế mạnh đầu tư của huyện Ân Thi(18/10/2017 1:35 CH)

  Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện(02/10/2017 2:21 CH)