Đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (VRAMP) đoạn qua huyện Ân Thi

Đăng ngày 01 - 03 - 2018
100%

Để đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (VRAMP) đoạn qua huyện Ân Thi, UBND huyện đề nghị Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã Tân Phúc, Bãi Sậy, Phù Ủng tập trung thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

- Đề nghị Đảng ủy tổ chức họp và có Nghị quyết chuyên đề chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể của xã tập trung, quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (VRAMP) trên địa bàn xã.

- Ủy ban nhân dân xã:

+ Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động giải thích để cán bộ, nhân dân nhận thức đầy đủ các quy định của Nhà nước về đất đai và chấp hành việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

+ Chủ động, tích cực trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc và phối hợp chặt chẽ với các phòng, ngành của huyện trong công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ để công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đảm bảo tiến độ.

- Công tác giải phóng mặt bằng tại xã Tân Phúc và xã Bãi Sậy xong trước 15/4/2018, tại xã Phù Ủng xong trước 30/4/2018.

Đề nghị Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã: Tân Phúc, Bãi Sậy, Phù Ủng thực hiện nghiêm túc nội dung trên./.

Tin mới nhất

Xử lý dứt điểm trường hợp xây dựng công trình trái phép trên đất thủy lợi trên địa bàn xã Bãi Sậy(02/03/2018 9:45 SA)

Đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (VRAMP)...(06/02/2018 9:44 SA)

Rà soát, báo cáo số liệu thống kê định kỳ hàng năm đối với hệ thống giao thông nông thôn địa phương(09/01/2018 9:41 SA)

Thế mạnh đầu tư của huyện Ân Thi(18/10/2017 1:35 CH)

Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện(02/10/2017 2:21 CH)