Hội nghị tập huấn công tác quản lý Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Đăng ngày 23 - 11 - 2018
100%

Ngày 22/11/2018, UBND huyện đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác quản lý Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho các thành viên BCĐ, Văn phòng BCĐ huyện và Trưởng BCĐ, cán bộ văn phòng thống kê, Trưởng Công an các xã, thị trấn. Đồng chí Lê Xuân Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được thực hiện theo Chỉ thị số 44/CT-TTG ngày 06/12/2017 và Quyết định số 772/QĐ-TTG ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số, tình trạng dân cư, trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật, tình trạng khuyết tật, tình trạng hôn nhân, mức độ sinh, chết và phát triển dân số, tình hình đăng kí khai sinh của trẻ em, tình hình lao động và việc làm, thực trạng về nhà ở và điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển nhà ở và dân số trên toàn quốc, đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 và xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 phục vụ công tác giám sát thực hiện nghị quyết khóa 12 của Đảng và các mục tiêu phát triển bền vững của LHQ mà chính phủ Việt Nam đã cam kết.

Thời gian thu thập thông tin của cuộc tổng điều tra là 25 ngày, bắt đầu từ ngày 01/4/2019, kết quả sơ bộ được công bố vào thàng 7/2019, kết quả toàn bộ được công bố vào quý 2/2020.

Thông qua lớp tập huấn nhằm làm rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc tổng điều tra, cũng như vai trò của BCĐ và các thành viên, từ đó chỉ đạo các cơ sở, lựa chọn các điều tra viên và công nhiệm vụ cho thành viên BCĐ các cấp và các điều tra viên để tiến hành cuộc điều tra đúng quy định, thu thập đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu đề ra./.

Ý kiến bạn đọc
  Đọc thêm...

  Tin mới nhất

  Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý II năm 2020(15/07/2020 3:24 CH)

  Tham gia ý kiến kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2019(20/02/2020 10:58 SA)

  Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020(16/01/2020 9:23 SA)

  Quyết định công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019(14/01/2020 3:18 CH)

  Quy chế Bí thư Huyện ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân(17/12/2019 9:44 SA)

  Hội nghị lần thứ 25 BCH Đảng bộ huyện khóa XXV (01/07/2019 2:31 CH)

  Sở Kế hoạch và Đầu tư dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính ở Hưng Yên(08/05/2018 4:12 CH)

  Tăng cường sử dụng Hòm thư công vụ à ứng dụng phần mềm QLVB&ĐH(04/04/2018 11:16 SA)

  Đề xuất bổ sung trường hợp tinh giản biên chế(06/11/2017 2:28 CH)

  Công văn yêu cầu tiếp tục nhận gửi văn bản qua hòm thư điện tử(11/10/2017 7:34 SA)

  Hưng Yên sơ kết thực hiện Kế hoạch số 93a và đánh giá kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất(06/10/2017 7:09 SA)

  Hướng dẫn quy trình đánh giá, công nhận xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật(03/10/2017 1:02 CH)

  Đại hội công đoàn bộ phận Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi lần thứ V,...(04/07/2017 9:52 SA)