Báo cáo tháng 1

Đăng ngày 25 - 01 - 2017
100%

I.  HOẠT ĐỘNG VÀ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN

Trong tháng Chủ tịch UBND huyện chủ trì các phiên họp giao ban với các Phó Chủ tịch, nghe các ngành báo cáo, kết luận, chỉ đạo giải quyết một số vấn đề trọng tâm: Báo cáo công tác sản xuất nông nghiệp, kế hoạch triển khai vụ Xuân 2017, công tác đổ ải, tiến độ nạo vét Đông Xuân và đắp đê Bắc H­ưng Hải năm 2016-2017; báo cáo công tác chuẩn bị quà Tết cho các đối tượng chính sách; các hoạt động văn hóa, thông tin cổ động, chào mừng Xuân Đinh Dậu; công tác chuẩn bị cho Lễ hội đền Phù Ủng; các báo cáo về kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn.

   Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dành nhiều thời gian xuống cơ sở kiểm tra, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội. Tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt các lĩnh vực đ­ược phân công, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc nảy sinh tại các xã, thị trấn, ổn định tình hình an ninh nông thôn.

II. TÌNH HÌNH KINH TẾ-XÃ HỘI

1. Lĩnh vực kinh tế

Chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung thu hoạch các loại cây trồng vụ Đông. Đến ngày 23/01/2017 toàn huyện đã thu hoạch được 1.631 ha đạt 100% DT; Trong đó: Cây ngô 546 ha, Bí các loại: 515 ha, Cà chua 20 ha, Khoai tây 80 ha, rau màu khác 470 ha. Căn cứ vào lịch đổ ải đợt 1, chỉ đạo các ngành chuyên môn, các xã, thị trấn đổ ải theo kế hoạch, đến ngày 23/01/2017 toàn huyện đổ ải được 3.742 ha/7.765 ha đạt 48,2% DT; làm đất đợt 1 được 2.550ha/7.765ha, đạt 32,8% diện tích. Gieo mạ dày xúc được 80ha. Huyện chỉ đạo phòng Nông nghiệp - PTNT tổ chức tập huấn cho các xã, thị trấn kỹ thuật gieo mạ xúc, gieo thẳng và gieo trên nền đất cứng và các biện pháp chống rét cho mạ. Triển khai chiến dịch diệt chuột diện rộng vụ Xuân năm 2017 theo kế hoạch, đợt 1 từ 01 đến 06/02/2017, thực hiện ngay sau khi đổ ải ngập đất ngoài đồng ruộng theo lịch đổ ải tập trung của các xã, thị trấn; các xã diện tích chưa đổ ải xong đợt hai  triển khai kế hoạch diện chuột ngày 15/02. Chỉ đạo các xã, thị trấn tích cực kiểm tra, phòng ngừa và phát hiện kịp thời các loại dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; chủ động xử lý kịp thời khi có dịch xảy ra. Tích cực tuyên truyền và khuyến cáo nhân dân chủ động phòng, chống rét cho đàn gia súc, gia cầm; chống rét cho mạ…

Thực hiện nghiêm túc công tác trật tự an toàn giao thông, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn giao thông.

Giá trị tiểu thủ công nghiệp - xây dựng thực hiện đạt 222.721 triệu đồng, lũy kế 222.721 triệu đồng, tăng 16,9% so cùng kỳ, đạt 8,33 % kế hoạch năm. Dịch vụ thương mại hoạt động khá, doanh thu ước đạt 201.248 triệu đồng, lũy kế 201.248 triệu đồng, đạt 9,5% kế hoạch, tăng 11,2% so cùng kỳ. Các hoạt động thông tin, liên lạc trên địa bàn đảm bảo thông suốt.

Tài chính - Ngân hàng: Tổng thu ngân sách ước đạt 6.648 triệu đồng, đạt 10% KH. Tổng chi ngân sách ước đạt 37.460 triệu đồng, đạt 9,3% KH. Công tác thu, chi ngân sách đảm bảo đúng luật. Doanh số cho vay trong tháng của Doanh số cho vay của Ngân hàng NN và Phát triển nông thôn 106.000 triệu đồng, tăng 16.000 triệu đồng đồng so cùng kỳ; tổng dư nợ 718.000 triệu đồng, tăng 129.472 triệu đồng so cùng kỳ. Tổng nguồn vốn huy động 833.000 triệu đồng, giảm 16.000 triệu đồng so cùng kỳ, trong đó: vốn huy động trong dân là 1.212.000 triệu đồng.

2. Văn hóa xã hội

Giáo dục và Đào tạo: Tổ chức tốt công tác bồi dưỡng các đội tuyển học sinh giỏi, giáo viên giỏi chuẩn bị dự kỳ thi chọn giáo viên và học sinh giỏi cấp tỉnh. Tiếp tục thanh tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề, đột xuất một số trường theo kế hoạch.

Văn hoá Thông tin-Truyền thanh: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình sản xuất nông nghiệp, các hoạt động kinh tế-xã hội; tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao mừng Đảng, mừng Xuân. Tập trung tuyên truyền các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Xuân Đinh Dậu; tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân chuẩn bị đón Xuân vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Chỉ đạo tổ chức Lễ hội Đền Phù Ủng năm 2017.

Y tế, dân số - gia đình trẻ em: Trong tháng không có dịch bệnh xảy ra, công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân được tổ chức và duy trì có hiệu quả. Các hoạt động y tế từ huyện xuống cơ sở diễn ra bình thường, công tác tiêm phòng cho trẻ em trong độ tuổi thực hiện đúng lịch đạt tỷ lệ cao. Tổ chức kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và tăng cường công tác kiểm tra trong dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán.

Công tác Lao động xã hội: Thực hiện chi trả tiền trợ cấp cho các đối tượng chính sách kịp thời, đúng quy định. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tiếp nhận và thực hiện việc cấp quà cho các đối tượng chính sách, nhân dịp đón Xuân Đinh Dậu 2017 đảm bảo đủ, đúng đối tượng.

3. Quốc phòng, an ninh

 Quốc phòng: Duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chỉ huy, trực phòng không, trực thông tin, trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên theo dõi và nắm bắt tình hình an ninh nông thôn. Xây dựng kế hoạch sãn sàng chiến đấu, tổ chức Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

An ninh: Phối hợp với các ngành chức năng triển khai kế hoạch bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Chủ động phát hiện, kiên quyết tấn công các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, các tai tệ nạn xã hội, phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền công tác an ninh, trật tự trong dịp tết Nguyên Đán, nhất là việc tàng trữ, vận chuyển và đốt pháp nổ. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, nhất là các vi phạm về giao thông, trật tự nơi công cộng. Tiếp tục nắm bắt tình hình, diễn biến hoạt động của người nước ngoài về thăm thân. Hoạt động tôn giáo diễn ra bình thường.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 02/2017

- Chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung công tác đổ ải theo kế hoạch, thực hiện nghiêm túc cơ cấu giống và lịch thời vụ, tiếp tục lồng cấy và chuẩn bị các điều kiện vật tư để gieo cấy lúa Xuân. Tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ gieo cấy, chăm sóc lúa Xuân, hoàn thành kế hoạch gieo cấy trong khung thời vụ. Chủ động phát hiện và phòng trừ các loại sâu bệnh hại mạ và rau màu. Theo dõi, phát hiện, xử lý kịp thời dịch cúm gia cầm, các loại dịch bệnh trên đàn gia súc. Tiếp tục chủ động phòng, chống rét cho đàn gia súc, gia cầm; chống rét cho mạ. Phát động, triển khai tổ chức tốt Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

- Duy trì công tác an toàn giao thông, thực hiện tốt Chỉ thị, Nghị quyết của TW, tỉnh về an toàn giao thông; tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên Đán; giải toả các công trình vi phạm hành lang giao thông, công trình thuỷ lợi. Tăng cường kiểm tra các mặt hàng lưu thông trên địa bàn, bảo đảm đủ hàng hoá, vật tư phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên Đán.

- Chỉ đạo ngành giáo dục thực hiện tốt chương trình học kỳ II. Hướng dẫn các Nhà trường hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Tổ chức kiểm tra theo kế hoạch, thanh tra đột xuất đối với các nhà trường. Chuẩn bị tốt việc bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi chuẩn bị tham gia hội thi giáo viên, học sinh giỏi cấp tỉnh.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình sản xuất nông nghiệp, các hoạt động kinh tế-xã hội, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức, hướng dẫn và kiểm tra các hoạt động văn hóa, lễ hội trong dịp Tết theo đúng quy định của Nhà nước.

- Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, không để ngộ độc thực phẩm xảy ra, nhất là dịp Tết Nguyên Đán. Bảo đảm các hoạt động y tế từ huyện xuống cơ sở duy trì hiệu quả.

- Tiếp tục chỉ đạo ngành công an, quân sự, các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội nhất là trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2017 đảm bảo đủ số lượng, chất lượng.

- Giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, ổn định tình hình an ninh nông thôn./.

Tin mới nhất

Báo cáo điều hành UBND huyện năm 2018(18/12/2018 3:48 CH)

Báo cáo phát triển kinh tế xã hội năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp năm 2019(18/12/2018 3:46 CH)

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 10(23/10/2018 3:44 CH)

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2012 và mục tiêu, nhiệm vụ,...(04/06/2013 2:24 CH)