Kế hoạch tổ chức kỳ xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2016-2017, thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và thi THPT quốc gia năm 2017

Đăng ngày 30 - 05 - 2017
100%

Căn cứ Quyết định số 11/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở;

Căn cứ Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017;

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên; Thông tư số 02/2013/TT-BGDĐT ngày 30/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 15/3/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT chuyên năm học 2017-2018;

Căn cứ Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 17/5/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017;

Căn cứ Công văn 552/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 20/4/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, THPT chuyên năm học 2017-2018; Công văn 454/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 05/4/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức xét tốt nghiệp THCS năm học 2016-2017;

          Ủy ban nhân dân huyện Ân Thi ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2016-2017, thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018 và thi THPT quốc gia năm 2017 tại huyện như sau:

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU   

          I. MỤC ĐÍCH

          Đảm bảo kỳ xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2016-2017, thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018 và thi THPT quốc gia năm 2017 tại huyện diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

          II. YÊU CẦU

          - Triển khai đến toàn thể các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn, các cơ sở Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn huyện những nội dung cơ bản, những đổi mới trong tổ chức thi THPT quốc gia năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          - Các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch chi tiết, phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện đúng tiến độ của Kế hoạch này.

          B. NỘI DUNG THỰC HIỆN

I. XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS

Lịch tập hợp hồ sơ, tổ chức kiểm tra, lập danh sách đăng ký xét tuyển, tổ chức xét tuyển tại các trường THCS... do phòng Giáo dục và Đào tạo quy định theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

1. Ngày 26/5/2017: Các Hội đồng tổ chức xét duyệt công nhận tốt nghiệp theo quy chế. Lập hồ sơ đề nghị phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt công nhận tốt nghiệp.

          2. Ngày 29/5/2017: Phòng Giáo dục và Đào tạo duyệt kết quả của các Hội đồng xét tốt nghiệp THCS.

     3. Các trường THCS công bố danh sách được công nhận tốt nghiệp; in, cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời: Chậm nhất ngày 01/6/2017.

II. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CÁC TRƯỜNG THPT CÔNG LẬP

1. Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển. Không phân vùng tuyển sinh.

2. Môn thi, hình thức thi, thời gian làm bài

2.1. THPT không chuyên

2.1.1. Môn thi

Thí sinh dự thi 03 bài thi: Toán, Ngữ văn và bài Tổng hợp (gồm các môn KHTN: Vật lý, Hóa học, Sinh học; KHXH: Lịch sử, Địa lý, GDCD, Tiếng Anh).

Nội dung đề thi trong phạm vi chương trình trung học cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, chủ yếu ở lớp 9. Môn Tiếng Anh theo chương trình hệ 7 năm.

2.1.2. Hình thức thi

- Bài thi Ngữ văn theo hình thức tự luận.

- Bài thi Toán gồm 2 phần: Trắc nghiệm khách quan (tỷ lệ 50%). Tự luận (tỷ lệ 50%).

- Bài thi Tổng hợp 100% trắc nghiệm khách quan (Khoa học tự nhiên 40%; KHXH 40%; Tiếng Anh 20%).

2.1.3. Thời gian làm bài

Bài thi môn Ngữ văn 120 phút; bài thi môn Toán 90 phút gồm 02 phần riêng biệt: Phần trắc nghiệm khách quan 45 phút, phần tự luận 45 phút; bài thi Tổng hợp 90 phút.

2.2. THPT Chuyên Hưng Yên

Trường THPT Chuyên Hưng Yên tổ chức sơ tuyển theo hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT). Chỉ chấp nhận ĐKDT của thí sinh đạt học lực hạnh kiểm các lớp 6, 7, 8 và học kỳ I lớp 9 từ khá trở lên.

Những thí sinh đạt yêu cầu vòng sơ tuyển dự thi theo quy định:

2.2.1. Môn thi

Thí sinh dự thi làm 04 bài thi của 04 môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và môn chuyên.

Thí sinh dự thi vào lớp chuyên nào thì phải dự thi môn chuyên đó. Riêng thí sinh dự thi vào lớp chuyên Tin học thì môn chuyên là môn Toán.

2.2.2. Hình thức thi 

Các môn Toán, Ngữ văn (môn thi chung và môn chuyên) thi theo hình thức tự luận. Môn Tiếng Anh (môn thi chung và môn chuyên) thi theo hình thức kết hợp tự luận và trắc nghiệm. Các môn chuyên còn lại thi theo hình thức tự luận.

2.2.3. Thời gian làm bài 

Thời gian làm bài các môn Toán, Ngữ văn (môn thi chung) 120 phút; môn Tiếng Anh (môn thi chung)  60 phút. Thời gian làm bài các môn chuyên 150 phút.

3. Ngày thi

3.1. THPT Chuyên Hưng Yên: Thi các ngày 25, 26 tháng 5 năm 2017;

3.2. THPT  không chuyên: Thi các ngày 05, 06 tháng 6 năm 2017.

 4. Môn thi, lịch thi

4.1. Đối với trường THPT Chuyên Hưng Yên:

- Ngày 25, 26/5/2017: Thi theo lịch (giờ tập trung giám thị, gọi thí sinh vào phòng thi do Chủ tịch HĐ coi thi quyết định).

 

Ngày

Buổi thi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ mở bì đề thi và phát đề thi

Giờ bắt đầu làm bài

Giờ thu bài

 25/5/2017

Sáng

Ngữ văn

120 phút

7h55’

8h00’

10h00’

Chiều

Toán

120 phút

13h55’

14h00’

16h00’

 26/5/2017

Sáng

Tiếng Anh

60 phút

7h55’

8h00’

9h00’

Chiều

Môn chuyên

150 phút

13h55’

14h00’

16h30’

 

4.2. Đối với trường THPT  không chuyên

- Ngày 05, 06/6/2017: Thi theo lịch (giờ tập trung giám thị, gọi thí sinh vào phòng thi do Chủ tịch HĐCT quyết định).

Ngày

Buổi thi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ mở bì

đề thi và phát đề thi

Giờ bắt đầu làm bài

Giờ thu bài

 05/6/2017

Sáng

Ngữ văn

120 phút

7h55’

8h00’

10h00’

Chiều

Toán

TNKQ: 45 phút

13h50’

14h00’

14h45’

Tự luận: 45 phút

14h55’

15h00’

15h45’

06/6/2017

Sáng

Bài thi

Tổng hợp

90 phút

7h50’

8h00’

9h30’

- Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chuẩn bị cử 120 giáo viên THCS không phải là giáo viên dạy môn Ngữ văn và môn Toán làm nhiệm vụ coi thi theo Kế hoạch điều động của Sở Giáo dục và Đào tạo.

5. Địa điểm đặt Hội đồng coi thi

Đặt tại các trường THPT: Ân Thi; Nguyễn Trung Ngạn và Phạm Ngũ Lão.

Riêng trường THPT Lê Quý Đôn tổ chức xét tuyển - Căn cứ nguyện vọng và kết quả học tập của học sinh (qua học bạ THCS). 

Cụ thể chỉ tiêu tuyển sinh như sau:

STT

Tên trường

Chỉ tiêu tuyển sinh

Số thí sinh đăng ký dự tuyển

Số lớp

Số học sinh

TS huyện Ân Thi

TS ngoài huyện

Tổng

1

THPT Ân Thi

10

380

514

1

515

2

THPT Nguyễn Trung Ngạn

09

345

402

30

432

3

THPT Phạm Ngũ Lão

07

266

309

7

316

4

THPT Lê Quý Đôn

07

291

x

x

x

5

Trung tâm GDNN - GDTX

01

45

x

x

x

Cộng

33

1.327

1.225

38

1.263

 

III. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CÁC TRƯỜNG THPT NGOÀI CÔNG LẬP

1.  Đối tượng, điều kiện dự tuyển

- Học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở chương trình giáo dục phổ thông, có độ tuổi theo quy định tại Điều lệ trường trung học hiện hành.

- Học sinh đã tham dự kì thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập không trúng tuyển.

2. Phương thức tuyển sinh

Xét tuyển theo kết quả học tập, hạnh kiểm cấp THCS của học sinh; kết quả thi tuyển trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập.

3.  Tổ chức tuyển sinh

Các trường THPT ngoài công lập xây dựng phương án tuyển sinh trình Sở phê duyệt; tổ chức cho học sinh đăng kí dự tuyển; tập hợp danh sách học sinh đăng ký dự tuyển; tổ chức xét tuyển; lập danh sách đề nghị xét trúng tuyển. Phương án tuyển sinh phải đảm bảo tính khả thi, khách quan, công bằng, đúng qui định; đảm bảo các chế độ ưu tiên, khuyến khích. Ưu tiên tuyển sinh các đối tượng học sinh địa phương.

Các trường THPT ngoài công lập chỉ gọi nhập học các học sinh đã được Sở phê duyệt, tuyệt đối không được gọi nhập học các học sinh ngoài danh sách đã được phê duyệt.

IV. KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA

1. Môn thi

Theo quy chế mới, năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức 5 bài thi, bao gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Hai bài thi tổ hợp là Khoa học Tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học), Khoa học Xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục THPT; tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lý đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT).

          Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh học chương trình giáo dục THPT phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp.

          Thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và một bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp.

          Để tăng cơ hội xét tuyển sinh ĐH, CĐ theo quy định của quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy hiện hành, thí sinh được chọn dự thi cả 2 bài thi tổ hợp, điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.

          2. Tổ chức thi

          Năm 2017 không tổ chức cụm thi liên tỉnh. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức 01 cụm thi và chia theo các Điểm thi (mỗi trường THPT có thí sinh dự thi là 01 Điểm thi). Không phân biệt Điểm thi cho thí sinh xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh vào các trường Đại học. Tỉnh Hưng Yên tổ chức 01 Cụm thi THPT quốc gia do Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên chủ trì, phối hợp với trường Đại học SPKT Hưng Yên; Đại học Tài chính-Quản trị kinh doanh; CĐSP Hưng Yên.

- Thời gian thi: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Từ ngày 22/6/2017 đến 24/6/2017.

- Tổng số thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia năm 2017 toàn huyện như sau:

 

TT

 

Tên Điểm thi

Số thí sinh dự thi

Chia ra

HS

lớp  12

Tự do

Tổng

Chỉ  xét TN

Xét TN và TS

Chỉ xét TS

1

THPT Ân Thi

324

4

328

51

277

0

2

THPT Phạm Ngũ Lão

204

3

207

106

101

0

3

THPT Nguyễn Trung Ngạn

267

4

271

87

184

0

4

THPT Lê Quý Đôn

240

0

240

200

40

0

5

Thí sinh tự do

(nộp qua phòng Giáo dục và Đào tạo)

0

49

49

x

49

0

 

Tổng số

1.035

60

1.095

444

651

0

 

3. Lịch thi và thời gian làm bài thi

  - Tổ chức thực hiện trên toàn quốc theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Ngày

Buổi

Bài thi/Môn thi thành phần của bài thi tổ hợp

Thời gian làm bài

Giờ mở bì đề thi và phát đề thi

Giờ bắt đầu làm bài

21/6/2017

Sáng

08h00’: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi.

Chiều

14h00’: Phổ biến quy chế thi, Lịch thi, Thí sinh đến phòng thi, làm thủ      tục thi, đính chính sai sót (nếu có).

22/6/2017

Sáng

Ngữ văn

120 phút

07 giờ 30’

07 giờ 35’

Chiều

Toán

90 phút

14 giờ 20’

14 giờ 30’

23/6/2017

Sáng

Bài thi KHTN

Vật lý

50 phút

07 giờ 30’

07 giờ 40’

Hóa học

50 phút

08 giờ 40’

08 giờ 50’

Sinh học

50 phút

09 giờ 50’

10 giờ 00’

Chiều

Ngoại ngữ

90 phút

14 giờ 20

07 giờ 30’

24/6/2017

Sáng

 

Bài thi KHXH

Lịch sử

50 phút

07 giờ 30

07 giờ 40’

Địa lý

50 phút

08 giờ 40

08 giờ 50’

GDCD

50 phút

09 giờ 50

10 giờ 00’

Chiều

Dự phòng

4. Địa điểm đặt Hội đồng coi thi

Tại huyện Ân Thi đặt 03 điểm thi, cụ thể:

- Điểm thi tại THPT Ân Thi: Có 23 phòng thi, tổ chức thi cho thí sinh đăng ký dự thi tại THPT Ân Thi và THPT Phạm Ngũ Lão;

- Điểm thi tại THPT Nguyễn Trung Ngạn: Có 12 phòng thi, tổ chức thi cho thí sinh đăng ký dự thi tại THPT Nguyễn Trung Ngạn.

- Điểm thi tại THPT Lê Quý Đôn: Có 11 phòng thi, tổ chức thi cho thí sinh đăng ký dự thi tại THPT Lê Quý Đôn và Trung tâm GDNN-GDTX Ân Thi.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          Để kỳ xét tốt nghiệp THCS năm học 2016-2017, thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018 và kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; UBND huyện phân công trách nhiệm các thành viên Ban Chỉ đạo; các phòng, ban, ngành, thủ trưởng các đơn vị liên quan tập trung làm tốt những công việc trọng tâm sau đây:

 

          1. Đồng chí: Lê Văn Chí, Phó Chủ tịch UBND huyện

Trực tiếp chỉ đạo kỳ xét tốt nghiệp THCS năm học 2016-2017, thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018 và kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.

          2. Phòng Giáo dục và Đào tạo

           Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm:

          - Tham mưu cho UBND huyện và trực tiếp chỉ đạo toàn bộ quá trình tổ chức các kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp THCS tại địa phương theo đúng Quy chế thi và xét công nhận tốt nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành.

          - Thường xuyên báo cáo UBND huyện tình hình, kết quả thực hiện và tổ chức kỳ xét tốt nghiệp THCS năm học 2016-2017, thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018 và kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.

- Tham mưu lãnh đạo huyện thành lập 03 đoàn, mời các đồng chí Thường trực Huyện ủy - Ban Thường vụ Huyện ủy – Lãnh đạo UBND huyện đến dự khai mạc và chúc mừng các Hội đồng thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018 và  kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.

          - Đề nghị và chỉ đạo lực lượng thanh tra, kiểm tra các điều kiện của thí sinh; Hồ sơ dự thi, phân công cụ thể trách nhiệm của các đồng chí cán bộ của phòng Giáo dục và Đào tạo và giáo viên tham gia vào kỳ xét tốt nghiệp THCS năm học 2016-2017, thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018 và kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 theo đúng Quy chế thi và xét công nhận tốt nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo; phối hợp với lãnh đạo các trường THPT: Ân Thi, Nguyễn Trung Ngạn và Phạm Ngũ Lão để tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018 và kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.

          - Thường xuyên nắm thông tin trong suốt quá trình chuẩn bị, nhất là kỳ xét tốt nghiệp THCS năm học 2016-2017, thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018 và kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, báo cáo với UBND huyện. Nếu trong quá trình triển khai và thực hiện có những vướng mắc mà trong ngành không thể giải quyết được thì phải có văn bản báo cáo Thường trực Huyện uỷ - HĐND - UBND huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo để xem xét, giải quyết, cho hướng chỉ đạo.

          Tổ chức tập huấn nghiệp vụ làm thi và điều động cán bộ, giáo viên đi làm nhiệm vụ coi thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018 và kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 theo Kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo.

          3. Công an huyện

          Có trách nhiệm: Xây dựng kế hoạch cụ thể công tác đảm bảo an ninh trật tự trong các kỳ thi; bố trí lực lượng cán bộ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt trong thời gian diễn ra kỳ thi, đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường đến địa điểm thi; đảm bảo an ninh, an toàn cho các Hội đồng coi thi.

          Mỗi điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018 và thi THPT quốc gia năm 2017 có từ 3 - 5 đồng chí Công an huyện phối hợp với địa phương lập phương án bảo vệ, phân công cụ thể cán bộ về các Hội đồng coi thi, trình UBND huyện ký.

          Trong quá trình triển khai các kỳ thi, nếu điểm thi nào có vấn đề nổi cộm cần có kế hoạch bổ sung lực lượng bảo vệ kịp thời, thực hiện nghiêm túc nội quy, Quy chế thi.

          4. Ban Chỉ huy Quân sự huyện

          Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện:

Chịu trách nhiệm điều động từ 1 đến 2 chiến sĩ phối hợp với công an huyện và công an địa phương bảo vệ tại mỗi điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018 và thi THPT quốc gia năm 2017; có kế hoạch bổ sung khi cần thiết để tăng cường lực lượng bảo vệ cho các hội đồng coi thi; cùng lực lượng Công an có trách nhiệm bảo vệc các kỳ thi an toàn, giải quyết kịp thời các tình huống xảy ra trong kỳ thi, đồng thời thực hiện nghiêm túc nội quy, Quy chế thi.

          5. Trung tâm Y tế huyện

Có trách nhiệm: Kết hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo cử tới mỗi Hội đồng thi, mỗi điểm thi 01 cán bộ y tế. Chuẩn bị đủ cơ số thuốc để xử lý kịp thời những tình huống ốm đau xảy ra đột xuất trong các kỳ thi.

          Giao trách nhiệm cho cán bộ Y tế tham gia các kỳ thi có mặt thường xuyên để giải quyết kịp thời những bất trắc về sức khoẻ và thực hiện đúng nội quy, Quy chế thi.

6. Phòng Y tế huyện

          Phối hợp với các phòng, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn toàn huyện trong những ngày diễn ra các kì thi, đặc biệt là các địa bàn có đặt Hội đồng thi.

          7. Đài Truyền thanh huyện

          Có trách nhiệm: Xây dựng kế hoạch tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để các ngành, các cấp, các địa phương và toàn dân có trách nhiệm cùng với ngành Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức kỳ xét tốt nghiệp THCS năm 2017, thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018 và kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 diễn ra an toàn, nghiêm túc, có hiệu quả.

8. Điện lực Ân Thi

          Có trách nhiệm đảm bảo có điện liên tục trong suốt thời gian diễn ra các kỳ xét tốt nghiệp THCS năm học 2016-2017, thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018 và kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 để các phòng thi luôn có đủ ánh sáng cũng như phục vụ cho các công việc khác liên quan; có biện pháp cụ thể, kịp thời khắc phục ngay các sự cố về điện.

          9. Bưu điện và Trung tâm Viễn thông huyện

          Có trách nhiệm đảm bảo thông tin liên lạc kịp thời, thông suốt; giải quyết các tình huống, sự cố xảy ra trong kỳ xét tốt nghiệp THCS năm học 2016-2017, thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018 và kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, chỉ đạo trực 24/24 giờ trong những ngày diễn ra các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp năm 2017.

          10. Các trường THPT

          Tổ chức học tập Quy chế thi đối với toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh của đơn vị theo quy định. Bố trí đầy đủ CSVC và các điều kiện phục vụ cho kỳ thi. Lập danh sách cán bộ phục vụ, bảo vệ cho Hội đồng coi thi để trình UBND huyện ra Quyết định điều động. Thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, kết quả sau mỗi buổi thi của từng Hội đồng thi về UBND huyện (qua phòng Giáo dục và Đào tạo). Yêu cầu Hiệu trưởng (hoặc phó Hiệu trưởng) sở tại trực tiếp báo cáo.

11. UBND các xã, thị trấn

          Có trách nhiệm chỉ đạo lực lượng bảo vệ, lực lượng Y tế xã, thị trấn đảm bảo an ninh, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm…cho các điểm thi trên địa bàn theo đúng nội quy, Quy chế thi.

          12. Các phòng, ban, ngành liên quan

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo để tổ chức tốt kỳ xét tốt nghiệp THCS năm 2017, thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018 và kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 tại huyện đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

         

          Căn cứ Kế hoạch này, yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc phản ánh kịp thời Trưởng ban Chỉ đạo huyện (qua phòng Giáo dục và Đào tạo - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) tổng hợp báo cáo UBND huyện xem xét, giải quyết./.

Ý kiến bạn đọc
  Đọc thêm...

  Tin mới nhất

  Thông báo về việc tạm dừng khai mạc Lễ dâng hương tưởng niệm 745 năm ngày Tướng quân Phạm Ngũ Lão...(01/02/2020 8:07 SA)

  Về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong...(01/02/2020 8:10 SA)

  UBND huyện: Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch khảo sát, thống kê và số hóa tài liệu Hán nôm...(22/05/2019 2:57 CH)

  UBND huyện Ân Thi: Triển khai Dự án đầu tư xây dựng công trình Đền thờ danh nhân Nguyễn Trung Ngạn(21/05/2019 1:57 CH)

  Ân Thi một hồn quê văn hiến Hưng Yên(24/07/2018 2:11 CH)

  Xã Nguyễn Trãi: Tổ chức Lễ đón bằng xếp hạng cấp tỉnh cụm di tích Đình - Chùa thôn Mão Xuyên(22/04/2018 9:01 SA)

  Hát trống quân Đào Quạt: Một nét đẹp văn hóa của người Ân Thi(19/03/2018 10:30 SA)

  Hình ảnh khai hội đền Ủng xuân Mậu Tuất 2018(01/03/2018 2:31 CH)

  Dâng hương tưởng niệm 743 năm ngày Tướng quân Phạm Ngũ Lão ra quân đánh giặc giữ nước(27/02/2018 1:39 CH)

  Mỗi ngày có 6.000 người đến dâng hương tại đền Phù Ủng(23/02/2018 2:16 CH)

  Huyện Ân Thi Tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho thiếu nhi(04/10/2017 8:43 SA)

  Chọn lọc và bảo tồn giống nếp thơm Hưng Yên(03/10/2017 10:56 SA)

  Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học lần thứ nhất nhiệm kỳ 2017-2022(30/05/2017 10:09 SA)

  Ban trị sự Giáo hội phật giáo huyện tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2561(28/04/2017 2:05 CH)

  "Chạm bạc Huệ Lai" được công nhận nhãn hiệu tập thể(31/10/2016 3:29 CH)