HĐND huyện khóa XIX, kỳ họp thứ 4, nhiệm kỳ 2016 -2021

Đăng ngày 21 - 12 - 2017
100%

Trong hai ngày 21 và 22/12/2017 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kì 2016 – 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 4 nhằm đánh giá tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018.

Trong hai ngày 21 và 22/12/2017 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kì 2016 – 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 4 nhằm đánh giá tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018. Thông qua báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước địa phương năm 2017, dự toán ngân sách năm 2018 và một số nội dung quan trọng khác. Về dự kì họp, ở tỉnh có các ông Nguyễn Văn Phóng-Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Văn Hưng Ủy viên BTV Tỉnh ủy – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, ông Trần Văn Quý - Tỉnh ủy viên- Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, ông Phạm Văn Khuê- Tỉnh ủy viên – Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND huyện, các đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện, lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh; ở huyện có ông Nguyễn Lê Huy - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy, ông Nguyễn Đình Lăng - Phó Bí thư TT Huyện ủy, ông  Mai Xuân Giới-Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện, các ông (bà) trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo UBND, UBMTTQ huyện, đại biểu HĐND huyện khóa XIX, lãnh đạo một số phòng ngành, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn cùng dự

Sau lễ chào cờ, ông Phạm Văn Khuê - TUV – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND huyện đã thay mặt HĐND huyện khóa XIX khai mạc kì họp. Tiếp đó tại kỳ họp các đại biểu được nghe ông Lê Văn Chí - Ủy viên BTV - Phó Chủ tich UBND huyện trình bày báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018. Báo cáo nêu rõ năm 2017 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016 – 2021 với nhiều thuận lợi, song cũng gặp không ít khó khăn đan xen, tuy nhiên với sự lãnh đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của UBND huyện và sự cố gắng của toàn thể nhân dân huyện ta cũng đạt được những kết quả đáng khích lệ: Cơ cấu kinh tế NN – CN-TTCN- XD, TM-DV: 29,4% - 39,9% - 30,7%. Tổng thu ngân sách nhà nước ước 81.156 triệu đồng, đạt 126% kế hoạch tỉnh và đạt 125%  KH huyện giao, thu nhập bình quân đầu người đạt 41 triệu đồng, tỉ lệ hộ nghèo còn 5,48%, có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới; công nhận 3 trường đạt chuẩn quốc gia, tạo việc làm mưới cho gần 3.000 lao động. Tổng diện tích gieo cây toàn huyện là hơn 17.500 ha, giảm 0,18% so với cùng kỳ, tăng 0,16 % so với kế hoạch. Năng suất lúa cả năm đạt 117,33 tạ/ha, giảm 5,5% so với KH. Đã tổ chức được 130 lớp tập huấn chuển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi cho hơn 12.000 lượt người, bên cạnh đó công tác chuyển đổi lúa kém hiệu quả sang trồng cây hàng năm thường xuyên được huyện quan tâm, toàn huyện đã chuyển đổi được 408,95 ha, tích cực triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn huyện đã đạt bình quân 17,45 tiêu chí/ xã, có 11/20 xã được UBND tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn NTM. Công tác GPMB đối với cac dự án được triển khai tích cực, đã quy hoạch cụm công nghiệp Văn Nhuệ - Phù Ủng được UBND tỉnh phê duyệt. Đã đầu tư làm mới, nâng cấp và sửa chữa các tuyến ĐH.64, ĐH.65, ĐH.66, nâng cấp đường và kè bờ khu vực Tây Kẻ Sặt giai đoạn 1. Công tác văn hóa giáo dục thường xuyên được quan tâm, trong năm 2017 toàn huyện có 300 em thi đỗ Đại học nguyện vọng 1 với số điểm trên 20 điểm; đối với các cấp học cơ sở vật chất thường xuyên được quan tâm đầu tư theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, công tác chăm sóc khám chữa bệnh được duy trì, tổ chức thành công ĐH TDTT cấp huyện lần thứ 5. Bên cạnh đó công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, giải quyết đơn thư được thực hiện thường xuyên,  công tác quốc phòng-an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững

Tại kì họp các đại biểu còn được nghe UBND huyện trình bày báo và dự thảo nghị quyết về tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước năm 2017,  dự toán  ngân sách nhà nước năm 2018; báo cáo thẩm tra của ban kinh tế xã hội HĐND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ PTKTXH, về tình hình thực hiện thu chi ngân sách năm 2017,  dự toán  ngân sách nhà nước năm 2018; báo cáo của Tòa án nhân dân huyện về công tác xét xử năm 2017; báo cáo công tác kiểm sát năm 2017; báo cáo thẩm của Ban Pháp chế HĐND huyện về tình hình chấp hành pháp luật năm 2017, thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện và cho thôi nhiệm vụ đại hiểu HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phạm Văn Khuê do chuyển công tác và thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự bầu chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Đình Lăng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, kết quả bầu tại kỳ họp ông Nguyễn Đình Lăng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã trúng cử chức danh danh Chủ tịch HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 – 2021 với số phiếu tín nhiệm 100%.

Buổi chiều các đại biểu tiếp tục làm việc tại tổ thông qua các nội dung: Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử trị; báo cáo hoạt động của HĐND huyện năm 2017 và những hoạt động chủ yếu năm 2018; báo cáo kết quả công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2017 và phương hướng năm 2018; báo cáo thẩm tra các nghị quyết của kỳ họp và thảo luận tại tổ.

 Trong ngày làm việc thứ 2 các đại biểu đã nghe trả lời chất vấn, trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri và chất vấn đại biểu HĐND huyện và đại biểu dự kỳ họp của các phòng: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Kinh tế và Kạ tầng; Công an huyện.

Thay mặt UBND huyện ông Mai Xuân Giới-Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện phát biểu tiếp thu ý kiến giải trình làm rõ nhiều vấn đề cử tri quan tâm. Sau 2 ngày làm việc khẩn chương, nghiêm túc, kỳ họp thứ 4 hội đồng nhân dân huyện khóa 19 đã thành công tốt đẹp. 

Ý kiến bạn đọc
  Đọc thêm...

  Tin mới nhất

  Nghị quyết Về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2019(18/12/2018 9:31 SA)

  Nghị quyết ngân sách 2019(18/12/2018 9:29 SA)

  Nghị quyết phân bổ ngân sách năm 2019(18/12/2018 9:28 SA)

  Nghị quyết phát triển kinh tế-xã hội 2019(18/12/2018 9:26 SA)

  Nghị quyết đầu tư công 2019(18/12/2018 9:24 SA)

  Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Ân Thi(26/06/2018 4:04 CH)

  Nghị quyết các kỳ họp thường lệ(27/12/2017 8:14 SA)

  Ân Thi đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017(22/12/2017 8:50 SA)

  Nghị quyết dự toán ngân sách năm 2018(22/12/2017 8:17 SA)

  Nghị quyết phân bổ ngân sách(22/12/2017 8:16 SA)

  Nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch HĐND(22/12/2017 8:15 SA)

  Nghị quyết bầu kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND huyện(22/12/2017 8:13 SA)

  Nghị quyết phát triển kinh tế-xã hội năm 2018(22/12/2017 8:11 SA)

  Danh sách các Ban HĐND huyện(01/11/2017 9:04 SA)

  ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TIẾP XÚC CỬ TRI HUYỆN TA(02/10/2017 7:07 SA)