Danh sách các Ban HĐND huyện

Đăng ngày 01 - 11 - 2017
100%

Thường trực HĐND huyện

1. Ông Phạm Văn Khuê-Chủ tịch HĐND huyện.

2. Ông Dương Tuấn Kiệt-Ủy viên BTV Huyện ủy-Phó Chủ tịch HĐND huyện.

3. Ông Lê Thanh Thịnh-Huyện ủy viên-Phó chủ tịch HĐND huyện.

Ban Kinh tế -Xã hội HĐND huyện

1. Ông Lưu Trọng Tuấn-Trưởng Ban

2. Bà Đặng Thị Thùy-Phó Trưởng Ban

Ban Pháp chế HĐND huyện

1. Ông Bùi Ngọc Sơn-Trưởng ban

2. Ông Đoàn Hoàng Vương-Phó Trưởng Ban

Tin mới nhất

Nghị quyết Về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2019(18/12/2018 9:31 SA)

Nghị quyết ngân sách 2019(18/12/2018 9:29 SA)

Nghị quyết phân bổ ngân sách năm 2019(18/12/2018 9:28 SA)

Nghị quyết phát triển kinh tế-xã hội 2019(18/12/2018 9:26 SA)

Nghị quyết đầu tư công 2019(18/12/2018 9:24 SA)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Ân Thi(26/06/2018 4:04 CH)

Nghị quyết các kỳ họp thường lệ(27/12/2017 8:14 SA)

Ân Thi đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017(22/12/2017 8:50 SA)

Nghị quyết dự toán ngân sách năm 2018(22/12/2017 8:17 SA)

Nghị quyết phân bổ ngân sách(22/12/2017 8:16 SA)

Nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch HĐND(22/12/2017 8:15 SA)

Nghị quyết bầu kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND huyện(22/12/2017 8:13 SA)

Nghị quyết phát triển kinh tế-xã hội năm 2018(22/12/2017 8:11 SA)

HĐND huyện khóa XIX, kỳ họp thứ 4, nhiệm kỳ 2016 -2021 (21/12/2017 3:52 CH)

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TIẾP XÚC CỬ TRI HUYỆN TA(02/10/2017 7:07 SA)